ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Brief Currriculum Vitae

            Dr. George Liagkos M.D

           Consultant Surgeon of Metropolitan Hostital

    PhD Candidate, Department of Medicine
      National and Kapodistrian University of Athens

Education

3 nd General Lyceum of Lamias
University of Patra Μedical school, Degree in Medicine

Current Work

Consultant Surgeon of Metropolitan Hostital
General Surgeon  (Athens - Lamia)

Specialized

Benign Anorectal Disease
Laparoscopic Surgery

Working Experience

1.    Medical Officer, Greek army, Department of General surgery, 424 millitary Hospital, Τhessaloniki Greece, 2007
2.    Medical Officer, Greek army, Infantry division, Greece 2008
3.    Obligatory rural service complete
4.    Resident in General surgery, 1st Department of Surgery, Nikea General Hospital, Pireus, Greece, 2009 – 2014
5.    General Surgeon, 1st Department of Surgery, Nikea General Hospital, Pireus, Greece, 2014 - 2015
6.    General Surgeon, Department of Surgery, Lamia General Hospital, Greece, 2016 -2017

Key Postgraduate Education Courses - Seminaries

•    ATLS (Advanced trauma life support, by the American College of surgeons) provider course certification, Larissa Greece 2008 and refresh 2013 Athens Greece
•    Postgraduate course on the colorectal surgical disease, (by the European society of coloproctology and European society of Digestive surgery), Greece, 2010, 2011
•    Colorectal diseases minimally invasive surgery course, Larissa Greece, 2013
•    Basic laparoscopic skills course, ACET's education Center, Athens Greece, 2013
•    Laparoscopic suturing skills course, ACET's education Center, Athens Greece, 2014
•    Εducational seminar of liver surgery open and laparoscopic at laboratory animal Thessaloniki Greece, 2014
•    4o International Symposium "Colorectal Games" 06/ 2010 Crete
•    Postgraduate Courses of colorectal surgery 3o circle, 1st meeting 06/ 2010 Crete
•    Postgraduate Courses of colorectal surgery, 3o circle, 2st meeting 02/ 2011 Volos
•     Colorectal diseases “Minimally invasive” Surgery course 2013 Larissa
•    “Surgery - Ιntensive Care Unit” within the meeting  “Ultrasonography today”             2010
•    Τhe contribution of ultrasound in surgery, Athens 2014
•    Sclerotherapy technique and Laser ablation for varicose veins, Hellenic Phlebological society Congress 2016   

Free announcements

•    Necrotizing perianal infection a lethal disease
Three word society of emergency surgery 2nd congrce wses Bergano (Italy) July 2013

•    Rectal trauma
6o Panhellenic congress of trauma and emergency surgery 2/2011, Thesaloniki Greece

•    Treatment of patients with penetrating abdominal wound
28o Panhellenic surgical congress and international forum 11/2012, Hilton Athens Greece

•    Gangrene Fournier: research of 6 patients
12o Panhellenic congress of surgical inflections
11/ 2011 Divani Caravel Athens•    Surgical inflections of soft t

issue and absences 2009 - 2012
28o Panhellenic surgical congress and international forum 2012, Hilton Athens Greece

•    Haemoperitoneum after rupture gangrenous appendix
7o Panhellenic congress of trauma and emergency surgery 2013,Aigli Zapiou Athens Greece
 
•    Εchinococcus of liver
Auditorium of general hospital of Nikaias 2013

•    Giant spleen abscess from salmonella
Auditorium of general  of Nikaias 2011

•    Traumatic salvage of splenic injuries
29o Panhellenic surgical congress and international forum 2014, Hilton Athens Greece

•    Protocol for measuring PTH after parathyroidectomy
29o Panhellenic surgical congress and international forum 2014, Hilton Athens Greece

•    Νon operative management of abdominal trauma
29o Panhellenic surgical congress and international forum 2014, Hilton Athens Greece

•    Νon operative management of  solid organ injuries at patients receiving antithrombotic therapy
29o Panhellenic surgical congress and international forum 2014, Hilton Athens Greece

Posters

•    Αnaplastic cancer of thyroid gland
27o Panhellenic surgical congress and international forum 2010, Hiliton Athens Greece

•    Ten years experience for using PHS and UHS mesh for preparing inguinal hernias
28o Panhellenic surgical congress and international forum 2012,Athens Greece

•    Scar endometriosis
28o Panhellenic surgical congress and international forum 2012, Athens Greece

•    Ligation of internal illiac arteries
7o Panhellenic congress of trauma and emergency surgery 2013, Athens Greece

•    Ιsolation frequency of surgical wound in tertiary hospital
Panhellenic surgical congress and international forum 2010, Hilton Athens Greece

•    Ligation of internal illiac arteries
15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery & 2nd World Trauma Congress 2014Frankfurt, Germany / Congress Center

•    Internal iliac artery ligation as a lifesaving maneuver for non-trauma, exsanguinating intraoperative pelvic bleeding                                             
  3rd Congress of the World Society of Emergency Surgery Jerusalem, Israel, 2015


Publications

1. Scar endometriosis, a tricky diagnosis report of a case series and brief review of the literature.
Acta Chirurgica Austriaca (On review)

2. Successful non-operative management of blunt abdominal trauma in highly selective cases. A safe and effective choice
Ulus Travma Acil Cerr Derg

Member ship

•    American college of surgeons (commitee on trauma)    
•    Hellenic society of surgereons    
•    Hellenic Phlebological society      
•    Hellenic society of Endocrine Surgeons   

Languages

•    Greek
•    English

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ραντεβού Αθήνα: 210 48 09 299
Ραντεβού Λαμία: 2231 118070
Κινητό: 693 699 4993
Email: gliagkos.surg@gmail.com


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ


Αθήνα
Δευτέρα - Πέμπτη:
09:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
Παρασκευή: 09:00 - 14:00
Λαμία
Τετάρτη: 17:00 - 21:00
Παρασκευή: 17:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 16:00

 

Λαμια

Καποδιστρίου 36,
1ος όροφος (πάνω από ΕΛΤΑ)
35100, Φδιώτιδα

map 250

Αθηνα

Εθν. Μακαρίου 9 & Βενιζέλου 1
3ος όροφος, Μetropolitan Hospital
18547, Ν. Φάληρο
map 250 athina

© Copyright 2020 Liagkos-Surgery. All Rights Reserved.

Search

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ραντεβού Αθήνα: 210 48 09 299
Ραντεβού Λαμία: 2231 118070
Κινητό: 693 699 4993
Email: gliagkos.surg@gmail.com

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αθήνα
Δευτέρα - Πέμπτη:
09:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
Παρασκευή: 09:00 - 14:00
Λαμία
Τετάρτη: 17:00 - 21:00
Παρασκευή: 17:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 16:00